Dielo Ježíša Velkňaza - Rodina Panny Márie

Tu si môžete zadarmo stiahnuť vo formáte PDF články nášho časopisu „Víťazstvo Srdca“.

51 2006 Kresťanská šľachta povolaná k svätosti sv. Heinrich und Kunigunda; sv. Alžbeta Durínska; sv. Anežka Česká; sv. Ľudovít IX.; Jana z Valois; bl. cisár Karol Habsburský
52 2006 Prišiel som hľadať, čo sa stratilo Jacques Fesch; P. Vincent Lebbe; Sr. Emmanuel; P. Donald Calloway
54 2007 Prijatí do matky Cirkvi Frederick Faber; bl. John Henry Newman; Eugenio Zolli
56 2007 Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca biskup Pavol Mária Hnilica; Sr. Lucia z Fatimy; bl. Ján Pavol II.; bl. Matka Tereza; Chiara Lubich
57 2007 Zo života našich misionárov I
58 2007 Zo života našich misionárov II
60 2008 Zo života našich misionárov III
62 2008 Mária pomáha v každej núdzi Johannes Baptist Reus SJ; Br. Albert Chmielowski; sv. Don Bosco; sv. František Saleský; Hermann Cohen; Miriam z Abellinu; bl. Matka Tereza
64 2008 Uzdravujúca Lurdská Panna Mária sv. Bernadeta Soubirous; Louise Marguerite Claret de la Touche; Marie Therese Noblet; sv. Maximilián Kolbe; Leopold Mandič
66 2009 Žehnať a byť požehnaním bl. Ján Pavol II., Kardinál Van Thuân; Br. Mikuláš z Flüe; Terézia Neumannová
69 2009 Matka všetkých národov, cesta k pravému pokoju  
70 2009 Ženie nás Kristova láska  sv. Vincent de Paul; sv. Jozef Benedikt Cottolengo; bl. Mária Euthymia; bl. Matka Tereza
72 2010 Ženie nás Kristova láska II sv. Ján Almužník; Mária Droste zu Vischring (Sr. Mária od Božského Srdca); Jean Vanier; biskup Hermann Raich
73 2010 Kňaz a Kňazská matka I sv. Maximilián Kolbe; Charles de Foucauld; bl. Anna Schäffer; P. Anton Sepp; Mária Sieler; Kardinál Alojz Stepinac; Mária Bordoni; Joachim kardinál Meisner
74 2010 Kňaz a Kňazská matka II Jean Jacques Olier; František Reinisch; Yvonne Aimée de Malestroit; sv. P. Pio; Luigina Sinapi
76 2010 Presvätá tvár   sv. Alžbeta Uhorská; sv. Benedikt Čierny; sv. Damián de Veuster; bl. Pierina de Micheli
77 2010 V Pánovi ste sa stali svetlom. Žite ako deti svetla.  
78 2011 Cez Matku všetkých národov nás Boh vedie do novej epochy   
80 2011 Predrahá krv sv. Norbert z Xantenu; sv. Juliana z Lüttichu; sv. P. Pio; J.P. II a Civitavecchia
81 2011 Sväté deti Gilles Bouhours; sv. Hyacinta z Fatimy; sv. p. Pius X.; Anna de Guigné
82 2011 V Tvojej prítomnosti,Pane Br. Vavrinec od Vzkriesenia; bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice; brat Kostka
83 2011 Presvätá noc sv. Anton Paduánsky; sv. Terézia z Lisieux; Paul Claudel; sv. Ján Bosco; sv. P. Pio
84 2012 Viera vedie k odovzdanosti, odovzdanosť vedie k životu Alfonz Ratisbonn; sv. Felicita a Perpetua; sv. Ján Nepomucký Neumann; Cassie Bernall
86 2012 Viera nás nesie Elisabeth Leseur; Richard Wurmbrand
87 2012 Ježiš, dôverujem Ti! sv. Faustína Kowalská
88 2012 Očistenie skrze Božiu lásku sv. Katarína z Janova; Mária Simma
89 2012 Poďte, pôjdeme k jasličkám Marcel Van
91 2013 Utrpenie, ktoré sa stane požehnaním sv. Matróna; Manuel Lozano Garrido; Jacquelin de Decker
92 2013 Choďte do celého sveta P. Bonfilius M. Wagner; P. Daniel-Ange; P. Michel-Marie-Sorkine
93 2013 Žitá viera presviedča bl. Matka Tereza; Chiara Corbella
94 2013 Očistec – cesta do neba Mária Anna Jozefa Lindmayr; sv. Mikuláš z Tolentína; bl. A. K. Emmerich; Eugenie Smet; sv. Anna Schäfferová; Eugenie von der Leyen; sv. Faustína Kowalská; sv. P. Pio
95 2013 Kto ma nevidel ako malého, nemôže ma vidieť ani ako veľkého sv. Angela z Foligna; sv. Mikuláš
96 2014 Viera v Krista premieňa život sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu; Satoko Kitahara; sestra Elvíra
97 2014 Vďačnosť, kľúč ku šťastiu sv. Félix z Cantalice
98 2014 Najväčšia z nich je láska bl. Mária Rafols; P. Paul von Moll
99 2014 Panna Mária, Zornica novej evanjelizácie sv. don Bosco; bl. Matka Tereza; Edel Mary Quinn
100 2014 V každom človeku vidieť Krista sv. Kamil de Lellis; bl. Matka Tereza; sv. Margaréta Mária Alacoque
101 2014 Narodil sa z Márie Panny
102 2015 Kňazský ľud sv. Mikuláš z Flüe; bl. Louis a Zélie Martinoví; Conchita z Mexika; Marta Robinová; Carla Ronci; Fra Immacolato Brienza
103 2015 Ježiš žije! bl. Michal Pro; bl. Anacleto G. Flores; bl. José Sanchés del Río; Ján Kresťankin; Torsten Hartung; Jozef Fadelle
104 2015 Buď pochválená a oslávená sv. Ján Pavol II; sv. Benedikt Labre; sv. Mária Michaela od Najsvätejšej Sviatosti
105 2015 Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi bl. Eusébia Palomino; P. Hans Buob; Don Probo Vaccarini
106 2015 Najväčší deň môjho života sv. Luigi Guanella; Mary Potter; Pavol Mária Hnilica
107 2015 Zavinula ho do plienok sv. Alfonz Mária z Liguori
108 2016 Dôvera sv. Ružena Limská; Matka Eugenia Ravasio; sv. Paschalis Baylon; Margaréta od Najsvätejšej sviatosti; Benigna Consolata Ferrero; Matka Laura; sv. Maximilián Kolbe
109 2016 Milosrdenstvo v našich misiách sv.Zélia a Ľudovít Martinoví
110 2016 Vezmite si Božiu výzbroj sv. Michal archanjel; sv. don Bosco; sv. P. Pio
111 2016 V sile Ducha Svätého víťaziť nad hriechom sv. Ján Pavol II.; Peter Chanel; Kardinál Van Thuan; bl. Anna Maria Taigi; bl. Elisabetta Canori Mora; sv. Leopold Mandič; sv. Jozafát Kuncevič; sv. Klemens Mária Hofbauer; sv. Faustína; bl. Charles de Foucauld; sv. Anton Veľký; sv. Mirjam z Abellinu
112 2016 Milosrdenstvo v našich misiách II Rafael Ferreira de Brito
113 2016 Zachránilo nás dieťa Matka Tereza; Jozefa Menéndez
114 2017 Panna Mária je vždy s nami sv. Gabriel Possenti; Rolf M. Reichle; Marguerite Barankitse; don Giovanni Balzola
115 2017 V kríži je spása sv. Helena, sv. Ulrich, bl. Marco d‘Aviano, P. Alexej Mečev, Luisa Piccarreta, bl. Vladimír Ghika, sv. Gianna Beretta Molla, kardinál Van Thuan, Ján Kresťankin
116 2017 A obrátili sa... Ivan Mojsejev, James Joseph Tissot, Alessandra di Rudini-Carlotti, Wilson López
117 2017 Sľubujem Ti vernosť v šťastí i v nešťastí bl. Ladislav Batthyány-Strattmann, sv. Ján Pavol II., svedectvá manželov
118 2017 Naša vlasť je v nebi sv. don Bosco, sv. Dominik Sávio,sv. Terezka Ježiškova, sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice, sv. Maximilián Kolbe, sv. Jozefína Bakhita, don Dolindo Ruotolo, sv. Matka Tereza, sv. Clelia Barbieri, fatimské deti, sv. Arnáiz Barón
    Víťazstvo Srdca - Abonnement Objednávka